Trønderkeramikk

Trønderkeramikk

Norsk pottemakertradisjon

Norsk pottemakertradisjon har hatt sitt tyngdepunkt i Trøndelag gjennom flere hundre år. Det startet med at pottemakere fra klassiske pottemakerdistrikter på kontinentet slo seg ned i områder der det fantes god leire til produksjon. Av denne grunn ble det mange pottemakerier i Trondheimsområdet. Vi kjenner navnet på en pottemaker, Jacob Lund, allerede så tidlig som 1606, men den store blomstringsperioden var på 17- og 1800 tallet.

Selve godset var norsk blåleire.

Trønderkeramikkens utbredelse på Røros

Trønderkeramikken ble ikke produsert på Røros, men Røros Kobberverk og Rørossamfunnet hadde nære handelsforbindelser med Trondheim. Slik ble trønderkeramikken svært utbredt her, og i dag finnes det mange gjenstander fra 1800-tallet i privat eie i Røros-traktene.

Trønderkeramikk var også et svært vanlig innslag på Rørosmartnan, som har vært arrangert i februar hvert år siden 1854.

I dag produserer vi reproduksjoner etter mange originaler som er funnet her i Fjellregionen.

Slik produseres keramikken

I dag tilbyr vi reproduksjoner av trønderkeramikk fra 1800-tallet og egendesignede serviser. De gamle håndverkprinsippene har gyldighet også i dag. Vi bruker stort sett de samme verktøy og dekorteknikker som ble brukt på 17- og 1800-tallet.

Noe som skiller vår produksjon fra de tidligere pottemakernes, er at vi inndreier de fleste gjenstandene i stedet for å dreie på frihånd. Dette gjør vi for å få en nøyaktig reproduksjon av originalen.
En pottemaker i gamledager slo seg gjerne ned der det var god leire for å kunne bruke råstoffet fra stedet. Vi hadde norsk blåleire inntil for noen år siden som kom fra Sandnes, men var da nødt til å gå over til engelsk terra cotta siden blåleira ikke taes ut lenger.
I det gamle verkstedet var det vanlig med dreieskiver med sparkehjul. Hos oss jobber vi kun med elektriske dreiskiver – både til inndreiing, dreiing på frihånd og avdreiing. Elektriske kavaletter benyttes til dekorarbeidet.

Hvert enkelt produkt blir hånddekorert for å ivareta den rike variasjonen i strek og uttrykk som kjennetegner tradisjonen. Dekoren består nesten utelukkende av begitning noe som nå som før gir Trønderkeramikk sin særegne karakteristikk i det at du kan kjenne mønstrene med fingrene. I gamledager ble det brukt horn med gåsefjær i spissen, i dag bruker vi øresprøyter for å legge på begitningen.

All produksjon skjer i vårt pottemakeri på Røros. Det er en tidkrevende prosess som krever nøyaktighet og tålmodighet av håndverkeren.