Kaffekrus med stålhank – redesignet

Kaffekrus med stålhank – redesignet

Kaffekrus med Hammerkrok-dekor i ny fassong og med nydesignet avtagbar stålhank

Kaffekrus Hammerkrok redesignet

Etter at tidligere produsent av stålhankene til kaffe- og tekrusene våre la ned produksjonen valgte vi ta hjem produksjonen. Samtidig benyttet vi sjansen for å forbedre designet. Og nå er resultatet her! Et redesign av vårt kjære kaffekrus er klart!

 

Litt om designprosessen

Prosessen har vært lang og her prøver vi å gi et lite innblikk i hvordan vi har jobbet oss fram til det nye kaffekruset.
a) Idéfasen
Tilbakemeldinger fra kunder tilsa at vi burde få til et design der kruset blir stødigere. Gjennom å gå bort fra å ha en fotring i stål skulle vi kunne lage en bredere fotring i keramikk og dermed også et stødigere krus. Erfaringer fra lakkeringen av hankene tilsa at de burde utformes slik at de skulle kunne henges i serie for å gjøre den mer kostnadseffektiv.

Lærhard formskisse med utkast på en hank

b) Skissering og utkast
Etter skissering på papir gikk vi over til skissering i 3D. Prøver av nye hanker ble laget og ulike formvarianter dreid i leire på frihånd. Bildene 1 og 2 viser en lærhard form med første utkast av ny stålhank

Kaffekrus med Blå Unikum-dekor i ny fassong og med nydesignet avtagbar stålhank

Kaffekrus Unikum redesignet

c) Gipsarbeid for inndreiingsformer
Som de gamle kaffekrusene ønsket vi også nå å få til et produkt som skulle kunne dreies inn i form siden et slikt design med stålhank krever høy presisjon. Les mer om inndreiing her. Veien fra tegning til ferdige gipsformer klare for inndreiing er lang. Første skritt er å tegne en presis tegning av formen i profil. Deretter går man i gang med å lage en moderform i gips. En moderform blir til ved at en støpt sylinder i gips bearbeides i det korte tidsvinduet hvor gipsen ikke er herdet ennå men ligner mer på rømme i konsistensen. Ved hjelp av en sjablong dreies overflødig gips bort og ønsket fassong overføres til gipsen. Jo presisere man er her, desto mindre finpussingsarbeid gjenstår etter at gipsen er herdet. Moderformen ferdigstilles ved å påføre den flere tynne lag med skjellakk. På moderformen skal det i neste skritt støpes selve inndreiingsformen. Denne dreies av på samme vis og tilpasses størrelsen på ringen i inndreiingsmaskina. Utapå der igjen støpes deretter ei kappe som sprenges i tre deler. Når moderform og tilhørende kappe endelig er klar kan man nå gå i gang med å produsere et passende antall inndreiingsformer. Ferdige gipsdeler skal helst tørke en par uker før man går videre i prosessen. De ferdige inndreiingsformene tilpasses da også inndreiingsringen endelig i tørr tilstand.

d) sjablong for inndreiing
Den ytre fassongen er nå gitt av inndreiingsforma, mens den indre forma skapes av en sjablong. Materialet vi bruker her er rustfritt stål og pleksiglass.

Kaffekrus med Røros-dekor i ny fassong og med nydesignet avtagbar stålhank

Kaffekrus Røros nytt design

e) Stålhanken
Med de første inndreide formene dreid, avdreid, dekorert, glasert og brent kunne vi endelig gå i gang med å finpusse på designet og produksjonen av hankene. Hanken består av to deler som sveises samme etter at de er bøyd i ønsket form. For å kunne lakkere de i serie lages det et lite hull i hanken. Pulverlakkeringen utføres av RørosProdukter og dette gir et kvalitetsprodukt som kan vaskes i oppvaskmaskina sammen med keramikken.

f) spor til hanken
Ved avdreiing lages et lite spor i det lærharde kruset slik at hanken lett faller på plass når den smettes på. For å plassere dette sporet der det skal være lages det en liten ripe i inndreiingsforma.